Tilgjengelighet

Parkering

  • Minimum en HC-parkeringsplass

Inngangsparti

  • Dør lukkes automatisk, elektrisk døråpner

Heis

  • Eksisterende heis minimum størrelse 2,1 meter x 1,1 meter (båreheis)

Skilt

  • Skilt fra atkomstvei til legesenterets hovedinngangsdør

WC

  • Plass for snusirkel med diameter 1,5 meter foran toalett. Gir mulighet for forflytning over til toalett